promotie marketingplan

Of je nou net een bedrijf bent gestart of dat je al 50 jaar in het vak zit, elk bedrijf wil zijn naamsbekendheid continu vergroten. Want ja, hoe meer naamsbekendheid des te beter het is voor de verkoop. Maar hoe kun je het beste je bedrijf promoten zodat juist jóuw bedrijf in gedachten blijft bij de consument?

Marketingplan

Een marketingplan geeft de interne situatie van een bedrijf weer. Hier worden de sterktes en zwaktes weergegeven. Voor het schrijven van een marketingplan verdiep je je in je eigen bedrijf. Het bedrijf staat dus centraal. Het plan geeft een duidelijk inzicht in de markt waarin jij je bevindt. In het plan kun je o.a. terugvinden: marketingdoelstellingen, marketingstrategie en marketingbudget. Maar ook de marketinginstrumenten. Deze marketinginstrumenten, ofwel marketingmix, is een onderdeel van het marketingplan. De marketingmix bestaat uit 4 p’s. Middels deze 4 p’s kan een bedrijf zijn marketingplan toelichten. Deze 4 p’s bestaan uit: product, prijs, plaats en promotie.

  • Product: dit is het product of de dienst die een bedrijf aanbiedt. Wat is de toegevoegde waarde van het product of de dienst voor de afnemer?
  • Prijs: dit is het bedrag waarvoor het product of de dienst aangeboden wordt. Hoe komt een bedrijf tot deze prijs? In welk marktsegment bevindt het bedrijf zich?
  • Plaats: dit geeft aan waar het product of de dienst te vinden is. Een ander woord voor deze ‘P’ is distributie. Hoe komt het product of de dienst op de juiste tijd op de juiste plaats?
  • Promotie: dit geeft aan hoe het product of de dienst gepromoot kan worden? Hoe kan de verkoop bevorderd worden? Welke promotiemiddelen zet je hiervoor in?

Promotie

Op deze laatste ‘P’ gaan we dieper in. Zoals hierboven al is genoemd, gaat het hier om de promotie van het product of de dienst. Het is de manier waarop het bedrijf communiceert met de klant. Door voldoende onderzoek weet een bedrijf wat de wensen en behoeften van de doelgroep is. Elk bedrijf zet zijn eigen promotiemiddelen in. Iedereen probeert het op een zo uniek mogelijke wijze te doen, zodat het genoeg naamsbekendheid oplevert. Vroeger werd er veel gebruik gemaakt van reclamemedia zoals radio, kranten en tv. Tegenwoordig zien we dat het belangrijker is om online te communiceren met de klant. Het is voor een bedrijf belangrijk om te kijken welke boodschap ze naar buiten willen brengen en op welke doelgroep het zich richt. Vervolgens kun je een plan opstellen middels welke promotiemiddelen jij je boodschap naar buiten brengt.

Naamsbekendheid vergroten d.m.v. promotie

Promotie is overal. Promotie kun je maken d.m.v. visitekaartjes, sponsoring, social media en folders. Dit is maar een klein voorbeeld, want promotie maken kan op ontzettend veel manieren. Give-aways, relatiegeschenken en social media zijn middelen die promotie effectief maken. Social media wordt tegenwoordig veel ingezet om reclame te maken. Reclame maken middels social media bereikt vooral de jongere doelgroep. Er is onderzoek gedaan naar de effectiviteit van give-aways. Give-aways zijn gratis producten die worden uitgedeeld, ook wel ‘strooigoed’ genoemd. Uit onderzoek blijkt dat 79% van de mensen die give-aways hebben ontvangen zeer waarschijnlijk zaken zouden gaan doen met het betreffende bedrijf. 85% van de ondervraagden vinden dat give-aways de naamsbekendheid van het bedrijf vergroten. Daarnaast behoudt 90% de give-aways meer dan een jaar. Uit dit onderzoek blijkt dus dat ‘strooigoed’ een stimulerend effect heeft op de verkoop en de naamsbekendheid vergroot.

Daarnaast kunnen bedrijven de keuze maken om relatiegeschenken in te zetten. Relatiegeschenken zijn geschenken die een bedrijf geeft aan zijn relaties. Het is niet alleen een hulpmiddel om je naamsbekendheid te vergroten, ook laat je je waardering blijken over de goede samenwerking. Het zorgt dus voor meerdere voordelen. Relatiegeschenken worden weggegeven omdat bedrijven hiermee de bekendheid van het bedrijf willen vergroten en nieuwe klanten willen werven. De huidige en nieuwe klanten worden met het bedrijf verbonden. Relatiegeschenken hebben een positieve invloed op het imago van het bedrijf. Uit onderzoek blijkt dat 93% van de personen de relatiegeschenken ook daadwerkelijk gebruikt.